กรมทางหลวงเปิดอุโมงค์เชื่อมป่าบนถนน 304 กบินทร์บุรี-ปักธงชัย

กรมทางหลวง เปิดใช้อุโมงค์เชื่อมป่าบนถนน 304 ชั่วคราวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นเส้นทางเลี่ยงที่สำคัญ ที่เชื่อมภาคตะวันออกและอีสาน ขณะเดียวกันก็เป็นเส้นทางอันตรายที่ผู้ขับขี่จะต้องระมัดระวัง