แพทย์ เตือน พบเชื้อไวรัส RSV สูงขึ้น!

ปี 2561 พบว่าผู้ป่วยที่มาด้วยอาการระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาล 9 แห่ง พบในกลุ่มผู้ป่วยทางเดินหายใจ 620 ราย ผลต่อเชื้อ RSV 65 ราย (ร้อยละ10) พบเชื้อสูงขึ้น ช่วงเดือนกรกฎาคม (ร้อยละ 29) และสิงหาคม (ร้อยละ 47)

ไวรัสนิปาห์ระบาดในอินเดีย เสียชีวิตแล้ว 10 ราย

ไวรัสโรคสมองอักเสบนิปาห์ กำลังแพร่ระบาดในรัฐเกรละของอินเดีย พบผู้เสียชีวิตแล้ว 10 ราย และยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย