“ดร.บรรเจิด” ชี้แจง เซตซีโร่องค์กรอิสระ ขัดหลักนิติธรรมหรือไม่

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันอังคาร ที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”