“โตเกียว” อันดับหนึ่งเมืองประชากรที่หนาแน่นที่สุดในโลก

นิตยสาสารไทม์จัด 20 อันดับเมืองที่ประชากรหนาแน่นที่สุดในโลก โดยเมืองที่ขึ้นอันดับหนึ่งคือกรุงโตเกียว เมืองหลวงของญี่ปุ่น