มารยาตลาดหุ้น : ก้าวแรกของเดอะมอลล์กรุ๊ป ในตลาดหุ้นและสามัญสำนึกที่ต้อง“ปรับปรุง”

เดอะมอลล์กรุ๊ป ถือเป็น 1 ใน 3 ยักษ์ใหญ่ของห้างสรรพสินค้าในไทยที่ยังไม่ยอมเข้าตลาดหุ้น แต่ด้วยความหวังผู้บริหาร ที่จะพลิกโฉมรับค้าปลีกยุค 4.0 จึงต้องระดมทุนผ่านตลาดหุ้น และการเข้าตลาดหุ้น ผู้บริหารอาจต้องปรับปรุงสามัญสำนึก