ห่วง! ประชาชนเดินทางกลับช่วงวันหยุดยาว

กระทรวงสาธารณสุข ห่วงประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาช่วงขากลับ เตือนผู้ทำหน้าที่ขับรถให้เตรียมตัวล่วงหน้าก่อนเดินทาง พักผ่อนให้เพียงพอ และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์