ประมวลภาพ : ปฏิบัติการทั้งคืน!! ขนเครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์หนุนกู้ 13 ชีวิต

20.00 ของวันที่ 26 มิถุนายน : ผบ.นสร.เดินทางเข้าถึงโถง 3 ของถ้ำฯ ปฏิบัติการร่วมกับหลายฝ่ายเพื่อเดินสายไฟและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ภายในน้ำยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย ชม.ละ 10 ซม.