ภัยร้าย! ของ E-sport ปัญหาเด็กติดเกมส์เพิ่มสูงขึ้น

ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ชี้ปัญหาเด็กติดเกมส์ในประเทศไทยตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นมาตลอด และเพิ่มขึ้น 1 เท่าตัวตั้งแต่ ตุลาคม 2560 หลังจากที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ประกาศรับรองสมาคม E-sport