5 วิธี สอนลูกให้ปลอดภัยจากถูกล่วงละเมิดทางเพศ มากกว่า พบ 400 คน/ปี

ปัญหาของการถูกกระทำรุนแรง ทั้งทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศในกลุ่มเด็กยังน่าเป็นห่วง พบมีแนวโน้มสูงขึ้น และเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเร่งด่วน โดยเฉพาะการดูแลด้านจิตใจ