“จี7” พร้อมทุ่มเงินเกือบ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มอบการศึกษาให้เด็กผู้หญิง

การประชุม จี7 ที่แคนาดาเผย เตรียมมอบเงินเกือบ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กผู้หญิงและสตรีที่ยากจนทั่วโลก