รู้ไหม? อันตรายถึงชีวิต แม่แชร์ประสบการณ์”เด็กแพ้ไข่เฉียบพลัน”

มีคุณแม่ท่านหนึ่ง แชร์ประสบการณ์ผ่านเฟสบุก ลูกแพ้ไข่เฉียบพลัน แค่สัมผัสไข่ ผื่นขึ้นตัวภายใน
2-3 นาที พร้อมเตือนมีโอกาสเสียชีวิตสูง