ย้อนรอยคดีหมากัดเด็ก กี่ครั้งแล้วที่เป็นแบบนี้!

ว่ากันว่าหมากับเด็กเป็นของไม่คู่กัน หลายครั้งหลายคราที่เรามักได้ยินข่าวหมากัดเด็ก บางรายเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตก็มี