ทปอ.เตรียมเปิดเวทีสาธารณะ ดึงนักศึกษาร่วมพัฒนา “ทีแคส 62”

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการวางแผนพัฒนาการทำงานในปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 ชุด