จ่อ! เปิดรพ.จิตเวชแห่งที่ 20 จ.พิษณุโลก

กรมสุขภาพจิต เตรียมเปิดโรงพยาบาลจิตเวชขนาด 150 เตียงแห่งที่ 20 ของประเทศ ที่จ.พิษณุโลก เป็นศูนย์เชี่ยวชาญรักษาผู้ป่วยโรคจิตเวชทุกโรคที่อาการรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน