ฝนตกหนัก! กำชับแผนป้องกันสถานพยาบาลดูแลผู้ป่วย

กระทรวงสาธารณสุข ให้สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ฝนตกหนัก โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตก เตรียมแผนป้องกันสถานพยาบาลและจัดบริการ ไม่กระทบการดูแลรักษาประชาชน