อร่อยจริงฟินเฟอร์! โครงการข้าวหลามหนองแฟบ 4.0 ช่วยประหยัดพลังงาน

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันจันทร์ ที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”