เตือน! คนหางานระวังถูกหลอก ใช้วีซ่าทำงานปลอม ประเทศจีน

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ออกประกาศแจ้งเตือนคนหางานไทยที่จะไปทำงานสาธารณรัฐประชาชนจีน ย้ำ ไปทำงานที่จีนต้องมีจดหมายเชิญจากรัฐบาลจีนและหนังสืออนุญาตทำงานออกโดยกระทรวงแรงงานของจีน