แนะ 3 ข้อ ป้องกันการลืมเด็กในรถ!!

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนผู้ปกครอง-รถรับส่งนักเรียน ระวังการลืมเด็กไว้ในรถ ในช่วง 7 ปีย้อนหลัง พบว่ามีเหตุการณ์ที่เด็กถูกลืม/ทิ้งไว้ในรถ 26 เหตุการณ์ เด็กเสียชีวิตทั้งหมด 9 ราย