อย.เข้มตรวจผักสดและผักไฮโดรโปนิกส์ หวั่นสารพิษตกค้าง

อย. เผย มีการตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักสดและผักไฮโดรโปนิกส์จากสถานที่จำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยให้ผู้บริโภค พร้อมได้ออกประกาศฯ มาตรการจัดการปัญหาสารเคมีตกค้างในผัก