เหลือเวลาเท่าไหร่? วัดดังเชียงใหม่ติดตารางสำรวจเวลาชีวิตรอบวัดเตือนสติผู้คน

การมีชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท เป็นหลักคำสอนหนึ่งของพระพุทธศาสนา ซึ่งปัจจุบันมาตรฐานเฉลี่ยอายุขัยของมนุษย์อยู่ที่ 75 ปี เจ้าอาวาสวัดเจ็ดลิน เชียงใหม่ จึงทำตารางบัญชีสำรวจเวลาของชีวิตมาติดไว้รอบวัด เป็นคติเตือนใจประชาชน ให้ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า ทำแต่ความดี และอย่าประมาท