“บินไทย” เตือนอันตราย! มือถือตกช่องที่นั่งบนเครื่อง ห้ามเก็บเอง

บ. การบินไทย ออกประกาศและคำเตือน ไปยังผู้โดยสารผ่านช่องทางสื่อสารของการบินไทย เพื่อให้คำแนะ วิธีปฏิบัติตัวที่เหมาะสม กรณีที่ผู้โดยสารทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือมือถือหล่นลงไปในช่องว่างระหว่างที่นั่งบนเครื่องบิน