เทคโนโลยี 5G เปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างไร

เทคโนโลยี 5 จี แพร่หลายเต็มรูปแบบกันมากขึ้น ถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงปี 2563 แต่ก็มีหลายบริษัททั่วโลกพัฒนาเทคโนโลยีออกมาใช้กันบ้างแล้ว รูปแบบเทคโนโลยี 5 จีเป็นอย่างไร?