ธอส.เตรียมเพิ่มบริการด้านดิจิทัล ตอบโจทย์ลูกค้ายุค 4.0

การใช้บริการลูกค้าสำหรับธนาคารโดยเฉพาะในรูปแบบของดิจิทัลจะมีมากขึ้น ล่าสุดธนาคารอาคารสงเคราะห์ เตรียมยกระดับการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน