หุ่นยนต์เลี้ยงเด็ก คลายภาระพ่อแม่จีน

สังคมจีนมีปัญหาพ่อแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงลูกที่ยังอายุน้อย เนื่องจากต้องทำงานหนัก แต่จะเป็นอย่างไร หากเราปล่อยให้หุ่นยนต์ช่วยเลี้ยงเด็ก และพ่อแม่นั้น ก็ยังพูดคุยกับเด็กได้ แม้จะยังอยู่ที่ทำงาน

เอกชนหนุน! นวัตกรรมผลักดัน “เศรษฐกิจไทย”

ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมผลักดันสร้างการเรียนรู้ เตรียมจัดงานสัมมนาที่มีผู้นำนวัตกรรมของโลกร่วมงาน เพื่อให้เห็นโอกาสในการนำเทคโนโลยีใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ