“พฤกษา เรียลเอสเตท” เชิญชวน นักศึกษาเยือนโรงงาน ชมเทคโนโลยีระดับโลก

พฤกษา เรียลเอสเตท ต้อนรับนักศึกษาเยี่ยมโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ชมกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดระดับโลก