ศิลปินลอนดอนแสดงผลงานศิลปะด้วยเทคโนโลยีวีอาร์

เทคโนโยยีการแสดงภาพได้พัฒนาไปเร็วมาก ล่าสุดเทคโนโลยี VR ก็ได้เข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้น และคาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้ มันจะมีบทบาทสำคัญ และ อาจเป็นอุปกรณ์ที่เข้ามาอยู่ติดกับชีวิตประจำวันของคนเราเลยก็เป็นได้ หรือแม้แต่งานศิลปะก็ได้นำ ระบบ VR มาใช้แล้ว