เปิดดวงการเมืองหลังสงกรานต์

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน “เปิดดวงการเมืองหลังสงกรานต์” รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ