พะเยาเร่งผลิต “ผางประทีป” รับเทศกาลยี่เป็ง

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ร่วมกันหล่อฝางประทีป บริเวณวัดพระธาตุจอมทอง เพื่อใช้เป็นพุทธบูชารับเทศกาลยี่เป็งหรือลอยกระทง พร้อมส่งจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ