ประกาศวันฮารีรายอ 15 มิ.ย. 61 หลังมีผู้เห็นดวงจันทร์ที่ยะลา

มีผู้เห็นดวงจันทร์แล้ว ที่เขาปาเร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา เพื่อกำหนดวันอีดิ้ลฟิตรี 1439 ฮิจเราะห์ ซึ่งตรงกับ 15 มิถุนายน 2561