ปัญหาขยะบนจุดสูงที่สุดของโลก

ปัญหาขยะไม่ได้เกิดกับแค่แม่น้ำและชุมชนเท่านั้น แม้กระทั่งบนยอดเขาเอเวอร์เรสต์เอง ก็เผชิญปัญหากองขยะเช่นกัน

วิกฤตขาดแคลนเศรปา กระทบหนักฝันพิชิตเอเวอเรสต์

การพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ เป็นความใฝ่ฝันของหลายคน แต่เส้นทางสู่เป้าหมายจุดสุดยอดของโลก นับวันจะยิ่งเสี่ยงอันตรายมากขึ้น จากวิกฤตขาดแคลนไกด์เศรปา (Sherpa)