ประจวบฯ-ชุมพร ท่วมหนัก สั่งอพยพแล้ว!! 16 หมู่บ้าน

ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม รายงาน แจ้งอพยพชาวบ้าน 16 หมู่บ้าน ใน 2 จังหวัด แจ้งเตือนภัย (สีเหลือง) 9 หมู่บ้าน ได้แก่ ประจวบฯ และ ชุมพร