เลขาธิการสภาฯยัน! ยังไม่ติดตั้งระบบไอซีที ” รัฐสภาใหม่ “

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ยืนยัน ยังไม่มีบริษัทเอกชน เตรียมเข้าติดตั้งระบบไอซีทีอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ตามที่ถูกกล่าวหา เพราะขั้นตอนยังอยู่ระหว่างการของบประมาณจากคณะรัฐมนตรี