ส่อเค้า!…เลือกตั้งเลื่อน เหล่านักการเมืองเห็นพ้อง

“นิพิฏฐ์” ระบุมีใบสั่งจากผู้มีอำนาจ วางแผนยื่นตีความกฎหมายลูกเพื่อยื้อการเลือกตั้ง “จาตุรนต์” มองคำพูดรัฐบาลเชื่อไม่ได้

1 2