สุดยอดเกษตรกร! ปลูกข้าวอินทรีย์ส่งออก ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง!

ยกให้เป็นสุดยอดเกษตรกร ที่มุ่งมั่นน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 นำมาปฎิบัติ ในการปลูกข้าวอินทรีย์ จนได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ส่งขายต่างประเทศ และยังแบ่งพื้นที่ปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้นและพืชสมุนไพร ทานเองและส่งขายสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

บิ๊กตู่ เหน็บทักษิณ ชูนโยบายขายเรือดำน้ำ ทั้งที่ยังไม่ได้ซื้อ

นายกรัฐมนตรี ร่วมฟังการแถลงแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ย้ำว่า รัฐบาลได้กระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น และส่วนตัวไม่เคยคิดสืบทอดอำนาจ พร้อมเหน็บทักษิณ บอกขายเรือดำน้ำ เป็นตรรกะที่ใช้ไม่ได้

กระทรวงเกษตรฯ ชวนปลูกต้นไม้วันแม่ สร้างจิตสำนึกรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน

กระทรวงเกษตรฯ เชิญชวนปลูกต้นไม้วันแม่ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ช่วยฟื้นฟูป่าให้อุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน

โรงเรียนบ้านน้ำมิน โรงเรียนปลอดขยะ

โรงเรียนบ้านน้ำมิน ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และการปลอดขยะโดยตรง โดยยึดหลัก 3Rs เน้นที่สุดลดการเกิดขยะ คือReduce ลดการเกิดขยะ

1 2