แฉ! เส้นทางโกง เงินทอนวัดธาตุ จ.ขอนแก่น

รายการ เจาะลึกทั่วไทย ToNight วันพุธ ที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 21.00 น. ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”