“ฮ่องกง” สั่งแบน พรรคการเมืองที่เรียกร้องอิสรภาพจาก “จีน”

ทางการฮ่องกงสั่งห้ามพรรคการเมืองที่เรียกร้องอิสรภาพจากจีนไม่ให้ดำเนินกิจกรรมใดๆ นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 1997 ที่พรรคการเมืองถูกสั่งห้ามเช่นนี้