ฝรั่งเศสเตรียมออกกฎหมายแบนโทรศัพท์มือถือในโรงเรียน

ฝรั่งเศสเตรียมผ่านร่างกฎหมายที่จะห้ามนักเรียนพกพาโทรศัพท์มือถือในโรงเรียน ความเคลื่อนไหวที่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลมองว่าเป็นแค่การสร้างภาพ