ม.เชียงใหม่ จำลองแผนที่ภูมิศาสตร์ถ้ำหลวง ช่วย 13 ชีวิต [คลิป]

อ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำลองแผนที่ ภูมิศาสตร์บริเวณถ้ำหลวง เปรียบเทียบความลึกด้านในถ้ำ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์แนวทางช่วยเหลือ 13 ชีวิต รายละเอียดเป็นอย่างไรไปพูดุคยกับ ผศ. พลภัทร เหมวรรณ ผู้อำนวยการ GISTNorth