แปรอักษรนาข้าวอินทรีย์ ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร. 9

ที่จังหวัดยโสธรมีเกษตรกรหนุ่มอดีตพนักงานบริษัทหันไปทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะได้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์พร้อมกับได้แปรอักษรเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและสมเด็จย่า พร้อมข้อความสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ในแปลงนาข้าวเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน