ประกาศแล้วแบ่ง 350 เขตเลือกตั้ง ทั่วประเทศ “กทม.” มี ส.ส. มากสุด 30 คน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และจำนวนเขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัดแล้ว