ตรวจต่อเนื่อง! ค้นโรงงานคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ นำเข้าจากต่างประเทศ

ตำรวจและกรมโรงงานอุตสาหกรรม ยังคงเดินหน้าเข้าตรวจค้นโรงงานคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ ผิดกฎหมายและไม่ได้มาตรฐานในพื้นที่ อำเภอพนมสารคราม จังหวัดฉะเชิงเทรา