พะเยา แปรรูปปลานิลเป็นขนมกรอบเค็มปลานิล

ชาวบ้านในพื้นที่บ้านโป่งเกลือ จังหวัดพะเยา สามารถแปรรูปปลานิล เป็นขนมขบเคี้ยวสร้างรายได้กว่าครึ่งแสนต่อเดือน ปลานิลถือเป็นปลาเศรษฐกิจของ จ.พะเยา อยู่แล้ว ถือเป็นการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า ล่าสุดได้รับคัดเลือกให้เป็นสินค้าโอท็อปอันดับต้นๆของจังหวัดอีกด้วย