ไอเดียกระฉูด! ลดขยะสร้างรายได้จากเปลือกหอยชักตีน!

มีไอเดียสร้างสรรค์นำขยะเปลือกหอยที่ไร้ค่า สามารถนำกลับมาสร้างมูลค่าได้เป็นอย่างดี สำหรับ ครู นักเรียน โรงเรียนหาดปากเมง ที่นำขยะเปลือกหอยที่ทิ้งแล้ว จากร้านอาหารทะเล มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่าย สร้างรายได้ให้แก่ เด็กนักเรียนและโรงเรียน และที่สำคัญยังเป็นการช่วยลดขยะในชุมชนอีกด้วย