สวยจริง! ไทรงามต้นเดียวแผ่กิ่งก้านปกคลุมถึง 2 ไร่!

โคราชพบแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ไทรงามต้นเดียวแผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมพื้นที่ 2ไร่ สามารถเดินชมหิ่งห้อยได้ในช่วงเวลากลางคืนอีกด้วย ชาวบ้านสร้างทางเดินไม้ไผ่รองรับนักท่องเที่ยว