ข่าวดีคนกลัวเข็ม! “แผ่นแปะฉีดวัคซีนด้วยเข็มขนาดจิ๋ว”

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ศึกษาวิจัยพัฒนานวัตกรรมแผ่นแปะฉีดวัคซีน รูปแบบเข็มขนาดจิ๋ว สำหรับกดลงบนผิวหนังต้นทุนการผลิตต่ำ ปลอดภัย ไม่ทำให้เจ็บเวลาฉีดวัคซีน สามารถใช้งานได้ด้วยตนเอง