ทายาทแฝดสยาม “อิน-จัน” ปลื้ม! อัมพวาต้อนรับอบอุ่น

ที่อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันนี้มีการจัดงานต้อนรับคณะทายาทแฝดสยามอิน-จัน ที่เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกา