แพทย์จุฬาฯ ชนะเลิศงานวิจัยระดับโลก รักษาผมร่วงจากพันธุกรรม

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัลระดับโลก ประเภทงานวิจัย ในการประชุมของสมาคมศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติ ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก จากงานวิจัยเรื่องการรักษาผมร่วงที่เกิดจากพันธุกรรมด้วยแสงเลเซอร์ความเข้มข้นต่ำ