“หมอแสง” ยันคนสมัครใจรับสมุนไพรมะเร็ง

หมอแสง ยืนยันคนไข้มะเร็งทุกคนสมัครใจมารับยาสมุนไพรกันเอง พูดเสมอให้รักษาควบคู่กับทางแพทย์แผนปัจจุบัน