เพื่อความปลอดภัย!! กรมอนามัยย้ำกิน “เห็ด” ต้องปรุงสุก-ล้างให้สะอาด

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า เห็ด เป็นพืชที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ แต่เพื่อความปลอดภัยให้เลือกกินเห็ดที่บริโภคเป็นประจำ เลี่ยงเห็ดแปลกที่เป็นภัยถึงชีวิต พร้อมย้ำ ล้างให้สะอาด ปรุงสุกก่อนกิน