ปฏิบัติการกวาดล้างพ่อค้า-แม่ค้า ยึดลานท่าแพขายอาหารนกให้นักท่องเที่ยว!

ที่จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่เทศกิจ-ตำรวจ ปฏิบัติการกวาดล้างพ่อค้าแม่ค้า ยึดลานท่าแพขายอาหารนกให้นักท่องเที่ยว จนประชากรนกพิราบเพิ่มจำนวนขึ้น สุ่มเสี่ยงเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรค